GjirafaTravel

Industria e Turizmit të Shqipërisë në Numra

7 Nën, 2023

Industria e turizmit në Shqipëri ka përjetuar një rritje të dukshme në vitet e fundit, duke transformuar vendin në një destinacion të çmuar për udhëtarët ndërkombëtarë. Ky sektor në rritje luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e Shqipërisë, duke krijuar mundësi punësimi dhe duke kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në Bruto Produktin Vendor. Për të kuptuar më mirë rrugën dhe ndikimin e industrisë, le të shikojmë disa statistika kyçe.


Arritjet e turistëve dhe të hyrat


Në vitin 2022, Shqipëria mirëpriti rreth 7.5 milionë turistë të huaj, një rritje e konsiderueshme krahasuar me vitin para pandemisë 2019, kur vendi priti 3.4 milionë vizitorë. (Burimi: Instituti i Statistikave Shqiptare: Arritjet e qytetarëve të huaj sipas rajoneve 2023)


Kjo rritje në arritje përbën një shtytje të konsiderueshme të të ardhurave nga turizmi, me sektorin që gjeneroi rreth 2.8 miliardë eurosh në vitin 2022, apo 15.5% e GDP-së së Shqipërisë. (Burimi: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Shqiptar: Statistikat Ekonomike mbi Turizmin 2022)


Destinacionet Kryesore Turistike


Rajonet bregdetare të Shqipërisë, veçanërisht Riviera në jug, janë ndër destinacionet më të njohura turistike. Qytetet si Saranda, Ksamil dhe Dhërmi tërheqin vizitorë me plazhet e tyre të pastërta, ujërat të kaltëra dhe qytetet bregdetare të bukura.


Përveç kësaj, zonat malore të Shqipërisë, si Alpet Shqiptare dhe Malet Prokletije, ofrojnë shumë mundësi për hiking dhe sporte dimërore.


Punësimi dhe Ndikimi Ekonomik


Në vitin 2021, industria e turizmit shqiptar krijoi 226,100 vende pune, duke llogaritur rreth 20% të fuqisë punëtore totale të vendit. (Burimi: Agjencia e Zhvillimit të Investimeve Shqiptare)


Në mënyrë të pandërprerë, ky sektor mbështet një numër shumë më të madh të vendeve pune në shumë fusha, përfshirë akomodimin, transportin, tregtinë dhe ndërtimin. Kontributi i turizmit në ekonominë e Shqipërisë shtrihet përtej punësimit të drejtpërdrejtë, pasi stimulon gjithashtu bizneset lokale dhe zhvillimin e infrastrukturës.


Sfidat dhe Perspektiva e Ardhshme


Përkundër rritjes së dukshme, industria e turizmit përballet me disa sfida, përfshirë kufizimet e infrastrukturës, nevojën për marketing të turizmit dhe fokusimi në praktika të qëndrueshme. Qeveria shqiptare ka zbatuar iniciativa për të adresuar këto sfida, duke përmirësuar infrastrukturën, promovuar turizmin e përgjegjshëm dhe ruajtur bukurinë natyrore të vendit.


Me peizazhe të mahnitshme, trashëgimi kulturore të pasur dhe një theks të rritur në qëndrueshmëri, Shqipëria është e përgatitur për një rritje të vazhdueshme në sektorin e udhëtimit dhe turizmit. Përderisa vendi vazhdon të zhvillojë infrastrukturën e turizmit dhe të përmirësojë përpjekjet e tij të marketingut, bukuria e Shqipërisë do të tërheqë një gamë më të gjerë të vizitorëve të interesuar për zbulimin e thesareve të fshehura të këtij guri të Ballkanit.